Hawaii

Een model met luxe romaanse inlooptrap en veilige oplegrand voor een lamellenafdekking.